Reporting & Consulting

REPORTING & CONSULTING

Σε αντίθεση με τις offline ενέργειες marketing, των οποίων η απόδοση είναι δύσκολα μετρήσιμη, στο online περιβάλλον,  η αξιολόγηση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων συνοδεύουν κάθε ενέργεια με απολύτως μετρήσιμα δεδομένα.

Contact Us
02-Services-Consulting-Icon1

Καταγραφή

Εξειδικευμένα εργαλεία καταγραφής & παρακολούθησης της κάθε ενέργειας.

02-Services-Consulting-Icon2

Ανάλυση

Ανάλυση αποτελεσμάτων & συμπεριφοράς καταναλωτή στην ιστοσελίδα καθώς και απόλυτος έλεγχος δαπανών.

02-Services-Consulting-Icon3

Τροποποίηση

Τροποποίηση προϋπολογισμού & στρατηγικής όταν και όποτε χρειάζεται, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Online Φαρμακείου σας.

02-Services-Consulting-1

1. Data Reporting

02-Services-Marketing-3

2. Data Analysis

02-Services-Consulting-3

3. Optimization

01-Main-icon3-04

4. Consulting

Pharmacy Reporting & Consulting Solutions:

Data Reporting

Σχεδιάζουμε τον τρόπο και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υλοποιούμε όλα τα βήματα στρατηγικά και σας παρουσιάζουμε λεπτομερές report. 

Data Analysis

Με κύριο μέσο παρακολούθησης το Google Analytics και με άλλα εξειδικευμένα εργαλεία καταγραφής, όπως το Similar Web και το Rank Tracker,  παρουσιάζουμε αξιόπιστα στατιστικά που δίνουν ακριβή εικόνα της απόδοσης των ενεργειών.

Optimization

Προγραμματίζουμε τις επαφές μας σε χρονικά σημεία που εξυπηρετούν, αναλύουμε την έως αυτή τη στιγμή πορεία & θέτουμε κάθε φορά καινούργιους στόχους.

Consulting

Οι προτάσεις μας βασίζονται στη συνεχή παρακολούθηση και στην πολυετή εμπειρία μας στο χώρο. Κάθε click μετράει και φροντίζουμε ώστε τίποτα να μην αφήνεται στην τύχη.